Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeProductwijzers

Productwijzers

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consument-organisaties, productwijzers voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld.

Doel

De productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven over een bepaald soort verzekering in de oriëntatiefase. 

Verplichte publicatie

Verzekeraars (die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars) en gevolmachtigden zijn vanaf 1 januari 2009 verplicht de productwijzers op de website te publiceren. De vragen en volgorde van de vragen per productwijzer zijn verplicht. De antwoorden zijn adviesantwoorden.

Productwijzers schadeverzekeringen
Productwijzer Aanhangwagen- boottrailer- paardentrailer of bagagewagen
Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier
Productwijzer Caravanverzekering
Productwijzer Inboedelverzekering
Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden
Productwijzer Opstalverzekering
Productwijzer Pechhulpverzekering
Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering
Productwijzer Rechtsbijstandverzekering
Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer
Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering
Productwijzer Schadeverzekering inzittenden

Productwijzers inkomensverzekeringen
Productwijzer Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers
Productwijzer Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling
Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)
Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)
Productwijzer Collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers
Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)
Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV
Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV
Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)
Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzers levensverzekeringen
Productwijzer Direct ingaande lijfrente
Productwijzer Erfrente
Productwijzer Kapitaalverzekering
Productwijzer Natura-uitvaartverzekering
Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering
Productwijzer Spaarhypotheekverzekering
Productwijzer Uitvaartverzekering