Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeConsumenten

Consumenten

Aanspreekpunt schademelden, bereikbaarheid en informatie opvragen

Als u onze naam in uw verzekeringsdocumenten bent tegengekomen, bent u via uw adviseur onze klant. 

Verzekeraars hebben ons toestemming gegeven om namens hen verzekeringen te accepteren en te administreren - dit heet een volmacht. Ook incasseren wij de premies, behandelen schades en betalen deze uit. Het kan dus zijn dat u een brief of mail ontvangt uit naam van VDRD Assuradeuren. 

Uw eerste aanspreekpunt blijft altijd uw adviseur. Hij of zij kan u advies geven en u helpen een verzekering te vinden die het beste bij u past. Ook in geval van schade of bij vragen over uw premiebetaling, staat uw adviseur graag voor u klaar. 

Het grootste deel van onze website is bedoeld voor de verzekeringsadviseur die wij ondersteunen. Toch zijn er ook een aantal pagina’s belangrijk voor u als verzekerde. 

Telefonisch contact

Uw verzekeringsadviseur is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw verzekering(en) en behandeling van een eventuele schade. Ook voor het melden van een schade kunt u bij uw adviseur terecht. Voor vragen met betrekking tot de incasso van uw premie zijn wij u graag van dienst. Wij streven naar een maximale wachttijd van 1 minuut. Mocht de wachttijd onverhoopt langer zijn dan kunt u aan de lijn blijven of eventueel op een later tijdstip terugbellen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur op telefoonnummer
035 – 528 00 82. Onze 24 uurs bereikbaarheid is ingeregeld tijdens sluitingstijden door middel van een doorverbinding.

Kosten voor het bellen

Ons bedrijfsnummer 035 – 528 00 82 is vanaf elke plaats in Nederland te bereiken tegen een bepaald tarief. De kosten voor het bellen naar ons nummer hangt af van uw aanbieder, abonnementsvorm en of u belt met een vaste of mobiele telefoon. Wilt u weten wat de kosten zijn voor het bellen naar ons nummer? Kijk dan op de website van uw telecomaanbieder.

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen

Wanneer u telefonisch contact hebt met VDRD Assuradeuren kan het telefoongesprek opgenomen worden. Wij nemen telefoongesprekken op voor training- en coachingsdoeleinden en om analyses uit te kunnen voeren ter verbetering van onze dienstverlening. Bovendien gebruiken wij het telefoongesprek om te controleren of een klacht terecht is en ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heeft u het recht, binnen de geldende bewaartermijnen, het opgenomen telefoongesprek te beluisteren.

Reactietermijnen

Informatieverzoeken dienen door VDRD Assuradeuren op dagverwerking te worden beantwoord. Acceptatie, royementen en mutatieverzoeken worden op dagbasis beantwoord. Verzekeringstechnische documenten worden binnen vijf werkdagen verwerkt. Schademeldingen worden direct in behandeling genomen. Op dagbasis wordt een bevestiging verzonden waarna binnen vijf werkdagen inhoudelijk een reactie volgt.
Een klacht wordt afgehandeld vanuit de klachtenprocedure. De klachtbehandelaar bevestigt de ontvangst van de klacht binnen uiterlijk 24 uur nadat de klacht is toegewezen met een bevestigingsbrief en zal de klacht direct in behandeling nemen. Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen is afgewikkeld in de vorm van een gemotiveerd standpunt dat ook schriftelijk wordt meegedeeld.