Direct contact? Bel: 035 - 528 00 82

HomeProductaanpassingenNationale Nederlanden

Productaanpassingen Nationale Nederlanden

Aanhanger particulier

De premie van uw verzekering is verhoogd met 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Aanhanger zakelijk

De premie van uw verzekering is verhoogd met 4%.

Aansprakelijkheid bedrijven

De voorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde voorwaarden zijn AVB 100.0520. Tevens is uw verzekering voorzien van de clausule A9813 Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medici.

De nieuwe polisvoorwaarden en de inhoud van de clausule zijn terug te vinden op de polisvoorwaardenpagina van Nationale Nederlanden op deze website.

Aansprakelijkheid particulier

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Bedrijfs Opstal

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Bedrijfsschade

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Bestelauto

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Bestelautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 4% voor de genoemde dekkingen.

Bestelauto Collectief

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Collectieve Bestelautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 4% voor de genoemde dekkingen.

Bestelauto Zakelijk

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Zakelijke Bestelautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 4% voor de genoemde dekkingen.

Doorlopende Reis

De premie van de dekking Rechtsbijstand is verhoogd met 7%. Voor de overige dekkingen geldt een verlaging van de premie met 5%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Extra kosten

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Gezinsongevallen

De premie van uw verzekering is verhoogd met 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Glas Bedrijven

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Huurdersbelang bedrijven

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Inboedel

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Inboedel Standaard

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Inventaris/goederen

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3%.

Klassieker Personenauto

De premie van de WA dekking van uw verzekering is verhoogd met 5,7%. Voor de overige dekkingen geldt een verhoging van 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Motor/scooter

De premie van de WA dekking van uw verzekering is verhoogd met 5,7%. Voor de overige dekkingen geldt een verhoging van 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Opstal

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Opstal Standaard

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Personenauto

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Personenautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 15% voor de WA dekking en 8% voor de Beperkt Casco en Volledig Casco dekking. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Personenauto Collectief

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Personenautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 4% voor de genoemde dekkingen.

Personenauto Zakelijk

De premie van de WA, Beperkt Casco en Volledig Casco dekking van uw Personenautoverzekering zijn verhoogd. De verhoging bedraagt 4% voor de genoemde dekkingen.

Persoonlijke ongevallen

De premie van uw verzekering is verhoogd met 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Rechtsbijstand particulier

De premie van uw verzekering is verhoogd met 3,5%. Daarnaast geldt een extra verhoging van de premie van 10% op de dekkingen Wonen, Verkeer, Werk & Inkomen, Belasting & Vermogensbeheer en Mediation bij echtscheiding. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Toercaravan

De premie van uw verzekering is verhoogd met 2,7%. Naast de premie-aanpassing zijn de algemene polisvoorwaarden van uw verzekering gewijzigd. De nieuwe van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn VM 0000-07.

In de nieuwe algemene voorwaarden duidelijker omschreven wat de gevolgen kunnen zijn als de klant de mededelingsplicht niet nakomt en is een nieuw artikel toegevoegd over de gevolgen bij fraude.

Bekijk alle productaanpassingen