Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeProductaanpassingenNationale Nederlanden

Productaanpassingen Nationale Nederlanden

Particulier

Aanhanger

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Aansprakelijkheid particulier

De algemene en bijzondere polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De bijzondere polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 1100-05

Bromfiets

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Doorlopende Reis

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Gezinsongevallen

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Inboedel

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Motor/scooter

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Opstal

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Personenauto

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Persoonlijke Ongevallen

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Rechtsbijstand particulier

De algemene en bijzondere polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De bijzondere polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 1200-07

De belangrijkste aanpassingen in de polisvoorwaarden zijn:

  • Verhoging van het kostenmaximum voor externe rechtshulp naar € 60.000,- (inclusief BTW) binnen het verzekeringsgebied Nederland of Europese Unie
  • Kostenmaximum van € 5.000,- voor conflicten buiten Europa en/of de niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee
  • administratieve of gerechtelijke procedures waarbij de klant zelf een externe rechtshulpverlener kiest en een advocaat niet verplicht is: maximumvergoeding van € 12.500,- per gebeurtenis
  • Verhoging van het voorschot van de maximale borgsom van € 25.000,- naar € 50.000,-
  • Indien mediation bij echtscheiding is meeverzekerd, geldt standaard een kostenmaximum van € 3.000,-

Bovengenoemde wijzigingen hebben een premie-aanpassing tot gevolg. De exacte verhoging is afhankelijk van de meeverzekerde modules. De nieuwe premie treft u aan op de nota die u ontvangen heeft.

Toercaravan

De algemene polisvoorwaarden van uw verzekering zijn gewijzigd. De algemene polisvoorwaarden die nu van toepassing zijn op uw verzekering zijn: VM 0000-09. De algemene polisvoorwaarden zijn herschreven in de je-vorm. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de verzekering nu dagelijks op te zeggen is, ook al in het eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen niet voor de Doorlopende Reisverzekering van Nationale Nederlanden.

Zakelijk

Voor alle zakelijke verzekeringen geldt een algehele premieverhoging van 4% met uitzondering van Ongevallenverzekeringen.

Bekijk alle productaanpassingen