Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatieProcedure contractduur

Procedure Contractduur

 

VDRD hanteert voor vrijwel alle particuliere en zakelijke schadeverzekeringen een contractduur voor onbepaalde tijd. U als verzekeringnemer heeft het recht om na 12 maanden deze verzekering op te zeggen. Dit kunt u iedere dag doen maar u moet wel een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen.

In de polisvoorwaarden van de door u afgesloten verzekeringen staan de mogelijkheden voor u én voor ons om de verzekering te beëindigen. Ook als het bovengenoemde niet in de polisvoorwaarden is opgenomen, heeft u dat recht.

Deze mogelijkheid geldt niet voor een aantal verzekeringen:

  • Verzekeringen die zijn overeengekomen voor een bepaalde, veelal korte duur zoals kortlopende reis- of annuleringsverzekeringen;
  • Een beperkt aantal zakelijke verzekeringen zoals een Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekeringen kennen veelal een contractduur van 36 maanden waarna u het recht heeft de verzekering dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Welke contractduur voor uw verzekeringen van toepassing is, wordt op het polisblad weergegeven.