Direct contact? Bel: 035 - 528 00 82

HomeProductaanpassingenAllianz

Productaanpassingen Allianz

Aansprakelijkheid bedrijven

Door strengere wetgeving is het minimum verzekerd bedrag van Aansprakelijkheidsverzekering gesteld op € 2.500.000,- per gebeurtenis. Uw verzekering is hierop aangepast indien het verzekerde bedrag lager was. Als gevolg van deze aanpassing is de premie van uw verzekering verhoogd.

Aansprakelijkheid particulier

De premie voor de Allianz Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is vooral afhankelijk van uw gezinssituatie. Maar de premie hangt ook af van andere keuzes die u zelf heeft gemaakt. Bijvoorbeeld voor het verzekerd bedrag en het eigen risico.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Bedrijfs Opstal

De premie van uw Bedrijfs Opstalverzekering is verhoogd met 5%.

Bedrijfsschade

De premie van uw Bedrijfsschadeverzekering is verhoogd met 5%.

Bestelauto

De premie voor de Allianz Bestelautoverzekering is afhankelijk van uw eigen situatie. Allianz kijkt bijvoorbeeld naar uw schadevrije jaren, de leeftijd van de auto en uw woonplaats. Daarnaast hangt de premie af van de dekking die u gekozen heeft (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco) en de keuzes die u heeft gemaakt voor eventuele eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Bestelauto Zakelijk

De premie voor de Allianz Bestelautoverzekering is afhankelijk van uw eigen situatie. Allianz kijkt bijvoorbeeld naar uw schadevrije jaren, de leeftijd van de auto en uw woonplaats. Daarnaast hangt de premie af van de dekking die u gekozen heeft (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco) en de keuzes die u heeft gemaakt voor eventuele eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Extra kosten

De premie van uw Extra kostenverzekering is verhoogd met 5%.

Glas Bedrijven

De premie van uw Glasverzekering is verhoogd met 5%.

Huurdersbelang Bedrijven

De premie van uw Huurdersbelangverzekering is verhoogd met 5%.

Inboedel

De premie voor de Allianz Inboedelverzekering is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld het type woonhuis waarin u woont, maar ook waar u woont. En wat uw gezinssituatie is. Maar de premie hangt ook af van andere keuzes die u zelf heeft gemaakt. Bijvoorbeeld over de dekking en het gekozen eigen risico.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Is op uw verzekering een index van toepassing? Dan passen we het verzekerd bedrag en de premie van uw verzekering ook op dit indexcijfer aan.

Inventaris/Goederen

De premie van uw Inventaris-/goederenverzekering is verhoogd met 5%.

Glas bedrijven

De premie van uw Glasverzekering is verhoogd met 5%.

Motor/scooter

De premie voor de Allianz Motorverzekering is afhankelijk van bijvoorbeeld: schadevrije jaren, leeftijd van de motor en uw postcodegebied. Daarnaast hangt de premie af van de keuzes die u maakt met de hoofddekking (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco) en de eventuele aanvullende dekkingen.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Opstal

De premie voor de Allianz Opstalverzekering is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld het type woonhuis waarin u woont, maar ook waar u woont. En wat uw gezinssituatie is. Maar de premie hangt ook af van andere keuzes die u zelf heeft gemaakt. Bijvoorbeeld over de dekking en het gekozen eigen risico.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Is op uw verzekering een index van toepassing? Dan passen we het verzekerd bedrag en de premie van uw verzekering ook op dit indexcijfer aan.

Personenauto

De premie voor de Allianz Autoverzekering is afhankelijk van uw eigen situatie. Allianz kijkt bijvoorbeeld naar uw schadevrije jaren, de leeftijd van de auto en uw woonplaats. Daarnaast hangt de premie af van de dekking die u gekozen heeft (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco) en de keuzes die u heeft gemaakt voor eventuele eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Daarnaast zijn er nieuwe polisvoorwaarden voor uw Autoverzekering van toepassing. De nieuwe voorwaarden zijn AUTO21A en zijn te downloaden via de polisvoorwaardenpagina op deze website.
Onderstaand treft u beknopt de aanpassingen in de polisvoorwaarden:

  • de standaard dekking voor accessoires is verhoogd naar € 3.500,-. Dit geldt alleen als uw verzekering is voorzien van een Beperkt Casco of Volledig Casco dekking. Tevens is de laadkabel voor de elektrische auto onder verzekerde accessoire;
  • vervangend vervoer buitenland is opgenomen in het hulpverleningsartikel in het WA gedeelte. Hierdoor is dit van toepassing voor WA, WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco. Hierbij wordt tevens de termijn aangepast van 4 dagen naar 10 dagen;
  • bij de Rechtsbijstand dekking zijn maximeringen genoemd voor proceskosten, buitengerechtelijke kosten (BGK), experts en getuigen;
  • bij de uitsluiting bij alcoholgebruik is disculpatie toegevoegd;
  • bij de dekking Schadeverzekering Inzittenden is ‘zwart werk’ als uitsluiting toegevoegd.

Personenauto Zakelijk

De premie voor de Allianz Zakelijke Autoverzekering is afhankelijk van uw eigen situatie. Allianz kijkt bijvoorbeeld naar uw schadevrije jaren, de leeftijd van de auto en uw woonplaats. Daarnaast hangt de premie af van de dekking die u gekozen heeft (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco) en de keuzes die u heeft gemaakt voor eventuele eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Bij de verlenging van uw verzekering wordt bepaald welke premie voor u gaat gelden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar naar het schadeverloop, naar eventuele kostenstijgingen en naar ontwikkelingen die de kans op schade beïnvloeden.

Daarnaast zijn er nieuwe polisvoorwaarden voor uw Autoverzekering van toepassing. De nieuwe voorwaarden zijn PM21 en zijn te downloaden via de polisvoorwaardenpagina op deze website.
Onderstaand treft u beknopt de aanpassingen in de polisvoorwaarden:

  • de standaard dekking voor accessoires is verhoogd naar € 3.500,-. Dit geldt alleen als uw verzekering is voorzien van een Beperkt Casco of Volledig Casco dekking. Tevens is de laadkabel voor de elektrische auto onder verzekerde accessoire;
  • vervangend vervoer buitenland is opgenomen in het hulpverleningsartikel in het WA gedeelte. Hierdoor is dit van toepassing voor WA, WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco. Hierbij wordt tevens de termijn aangepast van 4 dagen naar 10 dagen;
  • bij de Rechtsbijstand dekking zijn maximeringen genoemd voor proceskosten, buitengerechtelijke kosten (BGK), experts en getuigen;
  • bij de uitsluiting bij alcoholgebruik is disculpatie toegevoegd;
  • bij de dekking Schadeverzekering Inzittenden is ‘zwart werk’ als uitsluiting toegevoegd.

Bekijk alle productaanpassingen