Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatie

Belangrijke informatie

Wat doet VDRD?

VDRD is de administratieve schakel tussen verzekeraars en bemiddelaars in schadeverzekeringen. Als gevolmachtigd assurantiebedrijf en dienstverlener vertegenwoordigen wij de belangrijkste Nederlandse verzekeraars. Wij bieden onze aangesloten bemiddelaars een goede Backoffice en verzorgen voor hen de administratie, premie-incasso en schadeafhandeling van onder andere auto-, opstal-, aansprakelijkheids-, reis- en zakelijke verzekeringen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Deze website is bestemd voor bemiddelaars. U kunt niet rechtstreeks zaken met ons doen, maar uitsluitend met de bemiddelaars waarmee wij samenwerken.

Veilig en vertrouwd

Wanneer u via een aangesloten bemiddelaar een verzekering afsluit, bent u er zeker van dat uw verzekering bij een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkende bemiddelaar wordt ondergebracht. Wilt u meer weten over de AFM? Kijk dan op www.afm.nl, bij ‘Consumenten’.

Doel

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u een vraag heeft of niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw bemiddelaar

Bespreek het eerst met uw bemiddelaar, hij behartigt uw belangen en is te allen tijde uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw bemiddelaar u van de juiste informatie voorzien. Voor overige zaken verwijzen wij u naar het menu op deze pagina waarin u belangrijke informatie kunt terugvinden.

Overige belangrijke documenten