Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeConsumentenPremie niet betaald: wat nu?

Premie niet betaald: wat nu?

Een betalingsachterstand van de premie voor je (auto)verzekering kan nare gevolgen hebben. VDRD Assuradeuren kan je verzekering schorsen en uiteindelijk zelfs opzeggen (royement). Waar moet je rekening mee houden?

Gevolgen niet betalen premie

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand kan zorgen voor schorsing of royement van je verzekering. Bijvoorbeeld door een foutje met de post, gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso.

Respijttermijn

Als je de verzekeringspremie niet betaalt, dan heb je daarna vaak nog 30 dagen om alsnog te betalen. Deze zogenoemde 'respijttermijn' staat in de polisvoorwaarden. In deze periode ben je nog steeds verzekerd. Je ontvangt dan vaak wel een betalingsherinnering van VDRD Assuradeuren. Heb je na de eerste herinnering nog niet betaald? Dan ontvang je van VDRD Assuradeuren vervolg herinneringen.

Aanmaning

Blijft de premiebetaling uit, dan stuurt de verzekeraar een aanmaning. In de aanmaning staat de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen. Daarnaast staat erin wat de consequenties zijn van niet of te laat betalen. Denk aan het schorsen (tijdelijk stopzetten) of stopzetten van de verzekering.

Schorsing dekking (auto)verzekering

Wordt de dekking van de (auto)verzekering geschorst na een premieachterstand? Dan ben je vanaf dat moment (tijdelijk) niet meer verzekerd. Je moet de verzekeringspremie nog wel (blijven) betalen. Pas als je alle achterstallige bedragen hebt voldaan, wordt de schorsing opgeheven. De dekking in de tussenliggende periode wordt niet hersteld. Gemaakte schade tijdens de schorsing komt voor je eigen rekening.

Royement: (auto)verzekering stopgezet

Betaal je niet op tijd nadat je de aanmaning hebt ontvangen, dan kan VDRD Assuradeuren de polis ook stopzetten. De premie die je niet hebt betaald blijf je verschuldigd. VDRD Assuradeuren kan hier een incassobureau voor inschakelen. De schuld loopt dan op, vanwege de incassokosten die zo’n bureau rekent.

Klagen over stopzetten verzekering

Ben je het oneens met de schorsing of stopzetting van je verzekering (royement) na een betalingsachterstand? Bijvoorbeeld de aanmaning binnen de respijttermijn komt? Protesteer dan schriftelijk bij VDRD Assuradeuren. Mocht je het met de beslissing van VDRD Assuradeuren niet eens zijn dan kun je ook nog naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Op de website van het Kifid vind je voorbeelduitspraken waaruit blijkt dat in bepaalde situaties klanten onterecht geschorst of geroyeerd zijn. Je kunt hiervoor zoeken in het uitsprakenregister van Kifid.

Corona: betalingsproblemen

Kun je je premie niet op tijd betalen door het coronavirus? Neem contact op met VDRD Assuradeuren. Licht de situatie toe en vraag de verzekeraar naar de mogelijkheden. VDRD Assuradeuren zal jou als klant waar mogelijk tegemoet komen. Dit doet VDRD Assuradeuren door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen. Samen met jou als verzekerde zoek VDRD Assuradeuren naar maatwerkoplossingen.

Boete onverzekerde auto

Het is in Nederand verplicht om je auto minimaal met een WA-dekking te verzekeren. Is je verzekering geroyeerd door VDRD Assuradeuren? Dan mag je niet meer rijden, totdat je de auto opnieuw hebt verzekerd. Doe je dit wel, dan riskeer je wel straf of een boete van een paar honderd euro. Ook als je niet rijdt, riskeer je een boete. De RDW controleert een aantal keer per jaar of een auto is verzekerd. Als uit het verzekeringsregister blijkt dat je auto niet is verzekerd, kunnen ze een waarschuwing of boete geven van een paar honderd euro. Voorkom een boete door een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Je kunt ook je auto laten schorsen bij de RDW. Hier zitten wel kosten aan verbonden. Let op, je mag ook dan niet met de auto de weg op.

Schuldhulpverlening

Als je financiƫle problemen hebt wijzen wij je op de mogelijkheid van (schuld)hulpverlening. VDRD Assuradeuren werkt zoveel mogelijk mee aan een betalingsregeling in het kader van een schuldhulpverleningstraject, indien de schuldhulpverlenende instantie lid is van de NVVK of tenminste werkt volgends de kwaliteitscriteria van de NVVK. Indien je aantoonbaar succesvol een schuldsaneringstraject hebt afgerond onder begeleiding van een schuldhulpverlenende instantie die is aangesloten bij de NVVK en hiervoor finale kwijting hebt ontvangen, zal VDRD Assuradeuren je in het acceptatieproces niet afwijzen vanwege een eerder royement wegens wanbetaling. Overige acceptatiecriteria blijven wel van kracht.