Ons aanbod

Nieuw: Zakelijke verzekeringen vergelijken

Al geruime tijd bieden wij de met ons samenwerkende tussenpersonen de mogelijkheid om zelf premies te bereken en te vergelijken en offertes uit te brengen voor een groot scala van particuliere verzekeringen van een groot aantal maatschappijen. Daarbij kan voor iedere klant een pakket met pakketkorting worden samengesteld uit dat uitgebreide assortiment. Sinds kort bieden wij die mogelijkheid ook voor zakelijke verzekeringen van verzekeraars zoals Allianz, ASR, Avéro, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en Reaal. Het gaat momenteel over de volgende producten:

 Verkeer  Zakelijke personenauto, Zakelijke bestelauto, Zakelijke aanhangwagen
 Brand  Gebouw, Inventaris, Goederen, Huurdersbelang, Bedrijfsschade, Extra kosten
 Aansprakelijkheid  AVB

Op relatieniveau legt u éénmalig alle relevante gegevens van uw relatie vast. Door een externe koppeling kunt u gebruik maken van gegevens uit het bestand van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken voor het vastleggen van adressen, namen en de bedrijfsactiviteit. In deze klantenkaart kunt u ook gegevens vastleggen met betrekking tot omvang en samenstelling van het personeelsbestand, omzet en jaarloon en gegevens met betrekking tot het gebouw en eventuele bijgebouwen. Maak dan uw keus welke branche u wil gaan berekenen. Er wordt direct gecontroleerd of de benodigde gegevens in de klantenkaart zijn ingevuld en of er één of meerdere producten beschikbaar zijn. In de meeste gevallen kan daarna volstaan worden met het beantwoorden van een beperkt aantal vragen en worden de verschillende producten berekend en naast elkaar gepresenteerd zoals in onderstaand voorbeeld van een gebouwenverzekering:

Gebouwenverzekering

Bij brandverzekeringen worden verschillende dekkingen naast elkaar gepresenteerd waardoor een afweging mogelijk is tussen premie en dekkingsniveau.

Dekkingsniveau Wijzer 1

Maar niet alleen de premie is van belang. Door het openklappen van de Productinformatie krijgt u direct inzicht in een aantal productkenmerken en de van toepassing zijnde voorwaarden en clausules:

Clausules Wijzer 2

Ook uitbreidingen zijn veelal mogelijk zoals bij gebouwen met een dekking voor Glas of Opruimingskosten.

Opruimingskosten Wijzer 3

Per product is het mogelijk te kiezen voor 100 % provisie maar ook voor 50 % of 0 %.

Het assortiment zakelijke verzekeringen zal in de komende periode verder uitgebreid worden met onder andere rechtsbijstand, persoonlijke en collectieve ongevallen, werkmaterieel, elektronica, milieuschade en geldverzekeringen. Daarbij zullen dan ook andere verzekeraars zoals ARAG, China Taiping, DAS en Europeesche een rol gaan spelen.

Al de gekozen verzekeringen worden ondergebracht in één overzichtelijk pakket waarbij een pakketkorting oplopend tot 12 % (bij 6 of meer verzekeringen) wordt verleend.
Bijkomend voordeel is dat u, naast de mogelijkheden voor zakelijke verzekeringen naast elkaar te zetten en te vergelijken, dit ook kunt doen voor particuliere verzekeringen. Hierdoor kun u in geval van een eenmanszaak desgewenst één pakket modelleren voor uw klant waarin zowel zakelijke als particuliere verzekeringen in zijn verwerkt. Dit zorgt er voor dat u uw klant per aandachtsgebied van het juiste product kunt voorzien en niet gebonden bent aan maatschappij gebonden producten.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van VDRD en kijken wat voor mogelijkheden er voor u zijn? Neemt u dan contact op met René Brummel via 06 5158 3704 of 035 – 528 00 82.

Over VDRD

VDRD komt voort uit Adviesgroep Van der Roest in Huizen.

Dit bedrijf werd in 1979 opgericht en is gestaag gegroeid naar een middelgrote assurantietussenpersoon. De ervaring als assurantietussenpersoon is uiteraard ingebracht in het vaststellen van onze dienstverlening: die is dus gebaseerd op het werken in de praktijk. Lees verder

Links