Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Waar kunt u terecht? U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Schriftelijk:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij VDRD t.a.v. de Directie, Nijverheidsweg 24, 1271 EA Huizen

Via deze site:
U kunt dit doen via het contactformulier onder vermelding van ‘Klacht’.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut). Website: www.kifid.nl

Conflicterende belangen
Mogelijk conflicterende belangen tussen bemiddelaar en gevolmachtigd agent zullen worden beoordeeld door de Directie.
Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u met uw klacht terecht bij het Kifid zoals hierboven beschreven bij de klachtenprocedure.

Adres en overige gegevens

Adres

VDRD Assuradeuren
Nijverheidsweg 24
1271 EA Huizen

Telefoon: 035 – 528 00 82
E-mail: info@vdrd.nl of via de website

Kamer van Koophandel nr: 32055319
WFT vergunning nr: 12011530

Direct naar…

Over VDRD

VDRD komt voort uit Adviesgroep Van der Roest in Huizen.

Dit bedrijf werd in 1979 opgericht en is gestaag gegroeid naar een middelgrote assurantietussenpersoon. De ervaring als assurantietussenpersoon is uiteraard ingebracht in het vaststellen van onze dienstverlening: die is dus gebaseerd op het werken in de praktijk. Lees verder

Links